You are currently viewing حملة تبرع طلبة المحاسبة بنباتات الزينة

حملة تبرع طلبة المحاسبة بنباتات الزينة

حملة تبرع بنباتات الزينة يقوم بها مجموعة من طلبة قسم المحاسبة وبدعم وتشجيع من قبل السيد رئيس القسم ا.م.د جاسم عيدان براك المعموري